Ryssland och Landsort

Danmark har varit den nation med vilken Sverige har utkämpat flest krig. Att slåss mot grannländer är inget nordiskt fenomen. I själva verket är grannländer överallt i världen de som slagits mest.
Men Ryssland är det land som haft störst påverkan på Landsort, under fyrahundra år. Landsort präglades under hela 1900-talet av militära byggen för invasioner från öster som aldrig kom. Men de hade faktiskt en gång kommit tidigare.

Och så var året 1719 här

Karl XII har marscherat sina arméer fram och tillbaka i östra Europa under tjugo år. I ett krig som svenskarna själva föga uppskattar. Aldrig hade ett svenskt majestät så utarmat sitt eget folk. Vid hans död för en förlupen kula 1718 vill tsaren Peter (sedermera Den Store) ta tillfället att övertyga svenskarna att de ska sluta kriga. Inte genom en invasion, utan genom att få dem att förstå att den svenska överheten inte längre kan försvara dem.

Så vad hände på Landsort … ?