Nu kommer våren flygande

Våren och ejdern

Våren är siktad! Nu kommer sträcken och de första grupperna ådor som kan välja mellan uppvaktande gudingar. Siktat på Landsort allra först den 10:e mars. Nu börjar de komma i mängd. En syn att uppleva. Tillsammans med alla annan sjöfågel som nu har sin ankomsttid.

Ejdern är skärgårdens i särklass vanligaste häckfågel. Så här i skiftet mars-april kan man uppleva de magnifika ejdersträcken runt Landsort. I maj-juni kommer sedan kullarna av ejderungar. Hannarna, de skarpt vitmarkerade gudingarna känner inga familjeinstinkter utan dra snabbt till sjöss igen i stora flockar.

Men – det finns idag ett stort mysterium med ejdern. Under andra hälften av 1900-talet ökade ejderbeståndet. I synnerhet i den yttre skärgården under 1970-1990-talen, när ejdrarna sökte sig undan de allt fler minkarna och ett växande antal fritidsbåtar i den inre skärgården. Men under de senast femton åren har en tvär vändning skett, beståndet har mer än halverats. Ingen vet egentligen riktigt vad det beror på. Någonting står i varje fall inte rätt till i Östersjön.

Mer om Ejdern – kustens vanligaste häckfågel.