Landningsplats för helikopter restaurerad

Vid Körgårdsslätt, en bit norr om Storhamn och nära Labyrinten, har helikopterlandningsplatsen iordningställts på LSMC:s initiativ med bidrag från Statens Fastighetsverk. Den är tänkt att vara behjälplig när ambulans- och räddningshelikoptrar behöver hantera akuta sjukdomsfall.

Platsen märktes första gången ut på 1970-talet. Tack vare den nya och tydliga utmärkningen samt den stora och öppna ytan, underlättas lokaliseringen och landningen för helikoptern. Detta ökar säkerheten för alla inblandade.

Varje år sker ett antal landningar för akuta sjukdomsfall eller övningar på Landsort.

Den restaurerade helikopterplattan.