En släckt fyr

När ryssen kom och andra händelser

När ryssen kom

Tisdagen den 18 juli 1719 överfaller delar av den ryska galärflottan Landsort som en del i sitt härjningståg längs den svenska kusten. Ryssarna bränner allt de kan. Deras stående order är ”döda inte, men bränn allt!”. De vill även ge sig på Landsorts fyr eftersom det hade varit en viktig symbolhandling.

Lokalhistorikern Maria Landin berättar

”Det sägs att ryssarna försökte bryta ner fyren men att de inte hade tillräckligt med krut att spränga den i luften. Klart är att ryssarna lyckades störa fyrningen ordentligt, inte bara på Landsort. Här var fyrtornet av sten så det klarade sig från total förstörelse. Ljusskenet försvann dock. Mörkret blev än mer kompakt runt skären, till men för sjöfarten.
Amiralitetskollegiet (ämbetet som styrde över sjöförsvaret, reds. anm.) bad kungen att ge befallning om fyrningens återställande ’helst de sjöfarande som merbemälte ort passera de vanliga fyrpenningarna oavkortat betala’ (på vanlig svenska: de betalar, så vi måste tända fyren).”

Mer om Rysshärjningarna här.

När målar’n kom, med mera

Det händer även i modern tid att fyren slocknar – eller släcks. Som till exempel 2012 när hela fyren skulle målas om. Då kläddes den in helt i byggnadsställningar och såg snarast ut som en rymdraket.
Och vintern 1985 drog en kraftig snöstorm ner elledningar och gjorde hela ön strömlös. Dessutom började det brinna i fyrens maskinrum så att även reservkraften slutade att fungera. Då slocknade fyren.