COP26

På Landsort kan man följa utvecklingen av en av de stora klimatfrågorna i tiden, klimatförändringarna och havsnivåhöjningen. Alldeles nyligen avslutades FNs stora årliga klimatkonferens COP 26, ”Conference of the parties”, det 26:e året man träffades.
Landsort har sedan istiden varit ett land som sett dagens ljus och vuxit ur havet. Men vad kommer att hända nu?

SMHIs perspektiv …

SMHIs analyser av vattenståndsmätningar visar att den globala medelvattennivån stigit mer än dubbelt så snabbt de sista 25 åren som under hela det förra seklet. För varje grad som vi värmer upp klimatet så kan havsnivån över riktigt långa tidsskalor komma att stiga med minst 2 meter. De utsläpp som sker idag kommer alltså att ha en effekt över en mycket lång tid framöver.

… med en accelererande process

Accelerationen i havsnivåhöjningen sedan 1970-talet handlar framför allt om isarna vid Grönland och Antarktis. Tillskotten från smältningen i de områdena väntas bli allt mer påtagliga. Under perioden 2007-2016 var massförlusten från det Antarktiska istäcket tre gånger så stor jämfört med 1997-2006. För Grönland är isförlusten nu dubbelt så stor jämfört med samma tidsperiod.

Naturskyddsföreningens perspektiv

1,5 graders högre medeltemperatur än i dag leder till att havsytan stiger med 40 centimeter till år 2100. Vi två graders uppvärmning stiger samma siffra till 46 centimeter. Samtidigt har internationella analyser nyligen visat att världen är på väg mot 2,4 graders uppvärmning vid slutet av seklet, med de nya klimatlöften som getts i Glasgow inräknade. Utsläppen beräknas vara dubbelt så höga år 2030 som 1,5-gradersmålet kräver.

COP26-resultatet

– ”Vi kan nu med trovärdighet säga att vi har hållit 1,5-gradersmålet vid liv. Men dess puls är svag”, sa COP-ordföranden Alok Sharma när konferensen slutade. Barbados statsminister Mia Mottley hade i konferensens inledning sagt ”två grader är en dödsdom” för lågt belägna länder. Tänkvärt är då, att med de nu gjorda utfästelserna i Glasgow kommer den beräknade höjningen av den globala medeltemperaturen inte ner till mer än 2,4 grader.

På Landsort då?

Med 2,4 graders temperaturhöjning kommer Landsort att åter, fast mycket sakta förstås, börja sjunka ner i havet igen.
Besök de två målpunkterna Landhöjningen och Igenväxning, som båda har med det här att göra.