Vrakens ö som besöksmål

Århundanden av sjöfarande

Skärgårdssamhället Landsort har under många hundra år legat mitt i sjöfararnas väg in och ut från Stockholm och Mellansveriges hamnar. Kung Valdemarleden från Danmark via Åland till Estland strök utmed Landsorts norra udde under 1300-talet. De svenska krigseskadrarna drog under trettioåriga kriget ut från Stockholm via Landsort. Och tusentals större och mindre fartyg med gods rundade Landsort, länge på dess norra sida, inomskärsleden, under de senaste hundra åren söder om, utomskärsleden.

Och århundraden av förlisningar

Skärgårdssamhället Landsorts historia är kantad av skepp och fartyg som aldrig kom längre än hit. Där innerskärgårdens farleder möter Östersjöns hårda sjö har ibland omständigheterna blivit för svåra. Eller där sjöfaranden på väg in från havet missbedömt väder och vind.

……

Nu kan dramatiken och berättelserna följas på plats

Från platsen där regalskepet Riksnyckeln och fregatten Resande Man gick under på 1600-talet, Briggen Severn och andra på 1800-talet, Paula Faulbaums, Heimdal på 1900-talet – listan kan göras lång. Gå vidare till Vrakens ö.