Ett naturreservat

För Öja/Landsort naturreservat finns särskilda föreskrifter, fastställda av Länsstyrelsen i Stockholm

Det är förbjudet att

• Medföra hund som inte är kopplad.
• Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, hacka, spränga,
rista, måla eller dylikt.
• Plocka nattviol (Platanthera bifolia).
• Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
• Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo).
• Tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats.
• Elda annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser.

Dessutom rekommenderas att, för båttrafik

• Hålla låg fart med båtar så långt som möjligt.
• Undvika att orsaka svall för förtöjda båtar och badande.
• Inte köra jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
• Undvika att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.