När bunkern blev omodern

Militärhistorikern Lars Hansson berättar för Svensk fortikationshistorisk förening

Byggarbeten på ön Öja 1933 och det som ska bli 15,2 cm-batteriet tar form. Idag är Landsort central kulturhistoria. När Statens Fastighetsverk mer än 70 år senare utreder bevarande av äldre försvarsanläggningar skriver man så här: ”Anläggningen är i skick som möjliggör full förståelse. På Landsort bildar 15,2 cm-batteriet tillsammans med Ersta-batteriet en artillerihistorisk kontinuitet som sträcker sig över hundra år.” Foto: Krigsarkivet/Wikimedia Commons