KIKA på Landsort

KIKA på Landsort – där det hänt och händer just nu

Det sägs om Landsort att det här skärgårdssamhället har allt som en sådan miljö kan uppvisa. Det maritima arvet, den levande lotsplatsen och sjöfarten, Östersjön i sin kraft och med sina hälsoproblem. Här finns det som var. Istidens geologi, skärgårdssamhället som växte fram, vraken och krigen som byggdes för. Och här finns det som är. Naturens dramatik och krafter, sjöfarten med den levande lotsplatsen, havsörnen, flyttfåglarna och Östersjön i ett tidevarv av klimatförändringar.

Tillgängliggjort för nyfikna besökare – mobilen som ditt verktyg

Genom KIKA på Landsort blir nu allt det här tillgängligt; i din telefon. Vi har byggt en möjlighet att se och uppleva allt det här på platsen där det hänt och ännu händer. Inte i fint museum som fjärran från verkligheten försöker beskriva och illustrera. Utan på platsen där det faktiskt hänt och händer. När det gäller dramatiken i sjöfarten och det maritima, dramat om Östersjön och dess framtid.

Ta ner länken till den här portalen till din hemskärm. Så har du verktyget lätt tilgångligt när du åker ut till Landsort.

Välkommen – nu startar vi!

På din dator kan du nu utforska allt detta i sextiotalet målpunkter, vad som har hänt, berättelserna och vad som händer just nu. Du kan hemma i lugn och ro planera ett besök för att få ut det mesta, med just dina intressen. Och på din telefon, som är ditt huvudverktyg för besöket, får du guidningen och berättelserna på plats. Landsort ligger för dina fötter. Skärgårdssamhället med ett dramatiskt och spännande Då, med ett pågående levande Nu och vid Östersjöns kant för en Framtid som vi alla förstår kan ta flera vägar.

Och det kommer att komma mera …

Vi kommer successivt att lägga ut fler målpunkter och fler berättelser om spännande saker och företeelser på Landsort. T ex till vintern om Havsörnen, vinterns och Sveriges största fågel med föränderliga livsvillkor, och till våren om Blommornas ö. Och vi kommer att successivt fördjupa oss på varje målpunkt med fler intressanta berättelser för den nyfikne och med fördjupade kunskaper för den vetgirige.