KIKA på Landsort

KIKA på Landsort – där det hänt och händer just nu

Det sägs om Landsort att det här skärgårdssamhället har allt som en sådan miljö kan uppvisa. Det maritima arvet, den levande lotsplatsen och sjöfarten, Östersjön i sin kraft och med sina hälsoproblem. Här finns det som var. Istidens geologi, skärgårdssamhället som växte fram, vraken och krigen som byggdes för. Och här finns det som är. Naturens dramatik och krafter, sjöfarten med den levande lotsplatsen, havsörnen, flyttfåglarna och Östersjön i ett tidevarv av klimatförändringar.

Med mobilen som ditt verktyg på plats – Gör så här

Nu blir allt det här tillgängligt både på din dator och i din telefon. Vi har byggt en möjlighet att se och uppleva allt det här på platsen där det faktiskt hänt och händer. När det gäller dramatiken i sjöfarten och det maritima, dramat om Östersjön och dess framtid.

På din dator kan du nu utforska allt detta i femtiotalet målpunkter, vad som har hänt, berättelserna och vad som händer just nu. Du kan hemma i lugn och ro planera ett besök för att få ut det mesta, med just dina intressen. Spara punkterna av intresse så får du ett ”program” för ditt besök. Från datorn skriver du ut dina sparade punkter, så har du ett bra stöd när du åker ut och söker dig fram med din mobiltelefon och GPS-funktionen. Du tar bara ner portalen till din mobiltelefon.

Det underlättar ännu mer för dig om du sparar dina punkter även i mobiltelefonen. Då klarar du dig även utan ett utskrivet papper från datorn. Då ser du direkt i mobilens GPS var du är i förhållande till den sparade punkten.

Välkommen – nu startar vi: Planera ditt besök!

På mobilen, som är ditt huvudverktyg för besöket, får du guidningen och berättelserna på plats. Landsort ligger för dina fötter. Skärgårdssamhället med ett dramatiskt och spännande Då, med ett pågående levande Nu och vid Östersjöns kant för en Framtid som vi alla förstår kan ta flera vägar.

Och det kommer att komma mera …

Vi kommer successivt att lägga ut fler målpunkter och fler berättelser om spännande saker och företeelser på Landsort. Och vi kommer att successivt fördjupa oss på varje målpunkt med fler intressanta berättelser för den nyfikne och med fördjupade kunskaper för den vetgirige.